O MNIE

Zapraszam do współpracy w zakresie przeprowadzania szkoleń z zakresu księgowości, kadr i płac, managera handlu i matematyki. Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Oferuję profesjonalnie, skutecznie, szybko i rzetelnie zmianę profilu zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych. Podróżując odkrywamy nowe piękne miejsca i nabywamy obycia. Ze mną jest to podróż do wiedzy i inspiracji zawodowych

PROFESJONALNY MANAGER

1. Zatrudnianie pracowników zgodnie z prawem.

PRZYJMOWANIE DO PRACY
- Kogo przyjąć do pracy?
- Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
- Rodzaje umów o pracę...

INNE PRZEPISY KODEKSU PRACY
- Obowiązki pracodawcy i pracownika
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
- Czas pracy...


2. Human Resources.

ZARZĄDZANIE PERSONELEM
- Profesjonalna rekrutacja i selekcja kandydatów
- Zatrudnianie pracowników tymczasowych
- Współpraca z Agencjami Pracy...

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
- Motywacja – podstawą sukcesu
- Proces motywacyjny
- Ukierunkowanie na cel materialne i niematerialne czynniki motywujące

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
- Ocenianie i korygowanie zachowań pracowników (chwalenie, krytyka, dyscyplinowanie, udzielanie negatywnej informacji zwrotnej)
- Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie psychologicznym (zaangażowanie, praca zespołowa)
- Szkolenia

3. Analiza sprzedaży i ocena funkcjonowania firmy.

PLANOWANIE I ANALIZA SPRZEDAŻY (ćwiczenia praktyczne)
- Co wpływa na obroty w firmie?
- Planowanie i optymalizacja sprzedaży
- Zarządzanie ilościowe asortymentem...

OCENA FUNKCJONOWANIA FIRMY
- Jakie elementy podlegają ocenie?
- Analiza ABC i SWOT/TOWS
- Kontrola i controlling w firmie...

4. Prawa klienta.

PRAWO KONSUMENTA
- Zakup jako umowa kupna
- Zawarcie, wykonanie i odstąpienie od umowy kupna sprzedaży
- Gwarancja jakości...

INSTYTUCJE CHRONIĄCE PRAW KONSUMENTA
- Rzecznik Praw Konsumenta
- Państwowa Inspekcja Handlowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz